Klage på ilagt kontrollsanksjon:

Mail sendes til: kontrollsanksjoner@finans2.no
Husk å oppgi i e-posten for korrekt behandling:

  • Kontrollsanksjonsnummer:
  • Bilens registreringsnummer: «Kjennemerke»

Klager på kontrollsanksjoner vil kun bli besvart pr. mail.

Klager vil ikke få medhold hvis:

  • Billetten ikke lå synlig i vinduet
  • Kjøretøyet stod lenger enn det var betalt for