- Drift

Gode løsninger for drift og vedlikehold av P-arealer.

Via eget driftsapparat og våre gode samarbeidspartnere leverer vi gode løsninger for den daglige driften av dine parkeringsarealer

Vi dekker følgende områder:

  • Sommervedlikehold (Spyling, feiing)
  • Plukking av søppel.
  • Reoppmerking.
  • Nyoppmerking.
  • Asfaltering.
  • Rep av slitt asfalt.
  • Parkeringsteknisk utstyr.
  • Skilter.
  • Vintervedlikehold ( Snørboyting, strøing og bortkjøring )
Kontakt oss på: post@nor-kontroll.no