- Kontroll

Enkle løsninger for håndheving og kontroll.

Parkeringskontroll og håndheving har lenge vært et betent tema, og spesielt da parkeringskontroll utført av private parkeringsselskaper på privat eiendom. Bransjen har nok også fortjent noe av kritikken, siden det i perioder har vært flere useriøse aktører.

Ny parkeringsforskrift av 18.03.2016 har imidlertid bidratt til at forholdene i dag er adskillig ryddigere, og med noen unntak driver de fleste i bransjen nå i tråd med forskriftens bestemmelser.

Mange forbrukere vil nok si seg uenig, men det viser seg gang på gang at parkeringskontroll og håndheving i mange tilfeller er en nødvendighet. Spesielt gjør dette seg gjeldene i pressområder, gjerne tilknyttet de større byene.

I NORKONTROLL AS, har vi lang erfaring fra parkeringskontroll og håndheving på privat eiendom, og våre produkter leveres i henhold til våre oppdragsgiveres ønsker og behov, og selvsagt innenfor rammene av gjeldene regelverk.

Har du en eiendom behov for korrekt juridisk skilting, og oppfølgning i form av kontroll og håndheving?
Kontakt oss på:  post@nor-kontroll.no