- Reservert

Vern om dine reserverte parkeringsplasser.

Lite er så irriterende som å komme hjem fra jobb eller tilbake til arbeidet etter og har vært ute i et møte, for så å finne at andre står parkert på din plass.

Vi utarbeider løsninger for kontroll og håndheving av dine plasser, tilpasset dine behov og utfordringer. Vi tilbyr både digitale og mer tradisjonelle løsninger for parkeringstillatelser. Parkeringsplasser eller –arealer som er reservert for særskilt gruppe faller med unntak av kapittel 3, 8 og 9 ikke innunder Parkeringsforskriften. For å skape mest mulig gjenkjenning for sluttbruker, har vi imidlertid valgt å skilte våre reserverte områder i henhold til forskriftens vedlegg 1

Kontakt oss på: post@nor-kontroll.no