- Vilkår

Tilpassede ordninger for vilkårsparkering.

Vilkårsparkering defineres i parkeringsforskriftene som parkering mot betaling, med tidsbegrensning med eller uten dokumentasjonsplikt, på oppstillingsvilkår, med krav om parkeringstillatelse for forflytningshemmende eller på andre vilkår.

Kort oppsummert gjelder dette all parkering som er åpen for offentligheten. Det presiseres dog at parkering langs offentlig ferdselsåre for tiden ikke kan håndteres av privat parkeringsselskap.

Dersom du har en eiendom du ønsker å utnytte kommersielt, eller som er åpen for offentligheten i kraft av å være kundeparkering, ønsker vi å komme i kontakt med deg for å drøfte hvilke muligheter som finnes.

Kontakt oss på: post@nor-kontroll.no